Saat Kematian

jenazah.jpg

Abu Lais meriwayakan dengan sanadnya dari Albaraa’ bin Aazib r.a. berkata: Kami bersama Nabi s.a.w. keluar menghantar jenazah seorang sahabat ansar, maka ketika sampai kekubur dan belum dimasukkan kedalam lahad, Nabi s.a.w. duduk dan kami turut duduk, diam menundukkan kepala bagaikan ada burung diatas kepala kami, sedangkan Nabi.s.a.w mengorek-ngorek dengan dahan yang ditangannya, kemudian baginda mengangkat kepala dan bersadba: “Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur, 2 atau 3 kali diulang.” Lalu bersabda lagi…

“Sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat (akan mati), turun kepadanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari, membawa kafan dari syurga, maka duduk didepannya sejauh pandangan mata mengelinginya, kemudian datang malaikat maut dan duduk dekat kepalanya dan memanggil: Wahai ruh yang tenang baik, keluarlah menuju keampunan Allah dan ridhoNya”

Nabi s.a.w. bersabda lagi: “Maka keluar rohnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi, maka langsung diterima, dan langsung dimasukkan kedalam kafan dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum diatas bumi, lalu dibawa naik. Maka tidak memalui rombongan malaikat melainkan ditanya: Roh siapakah yang harum ini? Dijawab ruh Fulan bin Fulan, sehingga sampai kelangit, dan disana dibukakan pintu langit, dan disambut oleh penduduknya dan pada tiap langit dihantar oleh malaikat muqorrbun dibawa naik kelangit yang atas hingga sampai kelangit ketujuh.

Maka Allah berfirman: Catatlah suratannya di ILLIYIN. Kemudian dikembalikan ke bumi, sebab daripadanya Kami jadikan, dan di dalamnya Aku kembalikan dan daripadanya pula akan Aku keluarkan pada saatnya.

Maka kembalilah ruh ke jasad didalam kubur, kemudian datang kepadanya dua malaikat untuk menanya: Siapa tuhan kamu? Maka dijawabnya: Allah tuhan ku. Lalu ditanya: Apa agamamu: Dijawab: Islam agama ku. Ditanya: Bagaimana pendapat mu tentang orang yang diutuskan dikalangan kamu? Dijawab: Ia utusan Allah. Ditanya: Bagaimana kamu mengetahui itu? Dijawab: Aku membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya.

Lalu terdengar suara: Benar hambaku, maka berikan kepadanya hamparan dari Syurga serta pakain Syurga dan bukakan untuknya pintu menuju ke Syurga, supaya ia mendapat bau dan hawa syurga. Lalu diluaskan kubur sepanjang pandangan mata kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya seraya berkata: Terimalah khabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu ia berkata: Siapakah kamu? Jawabnya: Aku, amalmu yang baik. Lalu ia berkata: Ya tuhan segerakan lah hari Khiamat supaya segara aku bertem dengan keluarga ku dan kawan-kawan ku.”

Nabi s.a.w bersabda lagi: Adapun hamba yang kafir jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan berpakaian hitam. Lalu duduk dimukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikat maut dan duduk disamping kepalanya, lalu berkata: Hai ruh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebar disemua anggota badannya, maka terputus semua urat dan ototnya, lalu diterimanya dan dimasukkan kedalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai dan dibawa naik. Maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya: Ruh siapakah yang jahat dan busuk itu? Dijawab: Ruh Fulan bin Fulan dengan sebutan yang sangat jijik sehingga sampai kelangit dunia maka diminta buka, tetapi tidak dibuka untuknya.

Kemudian Nabi s.a.w membaca ayat: (maksudnya..) Tidak dibukakan kepada mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk Syurga hingga unta dapat masukke lubang jarum.

Kemudian diperintahkan: Tulislah orang itu didalam SIJJIN kemudian dilemparkan ruhnya itu begitu saja. Kemudian dikembalikan ruh itu kedalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang menundukkannya lalu menanya: Siapa tuhan kamu? Jawabnya: Aku tidak tahu. Lalu ditanya: Apa agama mu? Jawabnya: Au tidak tahu. Lalu ditanya: Apa pendapat kamu terhadap orang diutus dikalanga kamu? Jawabnya: Aku tidak tahu.

Maka dengar seruan dari langit: Dusta hambaku, hamparkan untuknya hamparan dari Neraka dan bukakan baginya pintu Neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rusak tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya dan busuk baunya berkata kepadanya: Sambutlah hari yang sangat jijik bagimu, inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu. Lalu ia bertanya: Siapakah kamu? Jawabnya: Aku amalanmu yang buruk. Lalu ia berkata: Ya tuhan jangan segerakan hati khiamat, ya tuhan jangan segerakan hari khiamat.

Advertisements

Solat menjamin syurga

solat9.jpg

Abu Qatadah r.a. menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah berfirman: Hai Mohammad, Aku telah mewajibkan lima kali solat sehari semalam bagi umat mu.Aku telah berjanji denga diri Ku barangsiapa yang telah mendirikan solatnya pada ketika masuk waktunya, maka dia akan dimasukkan kedalam syurga. Umat mu yang tidak menjaga solatnya tidak termasuk dalam perjanjian ini.”

(Abu Qatadah r.a. says, he heard Rasulullah s.a.w saying, “Allah has said: O Mohammad, I have ordained five time daily Salaat for the followers. I have made convenant with Myself that whosoever is regular in performing his salaat at its fixed hour, he shall be admitted into Paradise. Those of thy followers who does not safeguard their salaat are not included in this convenant.”)

Adalah diriwayatkan dalam sepotong hadis lagi bahawa Allah s.w.t. telah mengwajibkan sembahyang lima waktu dan barang siapa yang menjaga solatnya dengan berwudhu’ dengan sempurna dan sembahyang ketika msauk waktunya dengan ikhlas dan khusyuk, Allah s.w.t. mejamin iaitu dia akan memasukki syurga. Barang siapa yang tidak menjaga solatnya maka tidak ada jaminan baginya, dia mungkin diampun atau tidak.

Sesungguhnya solat adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ia memberikan kita peluang unutk mendapatkan jaminan Allah s.w.t. memasukki syurga Nya.

Kita merasa berpuas hati dan gembira apabila sesaorang yang terhormat lagi kaya atau mempunyai kuasa pemerintah memberi jaminan kepada kita untuk mendapat sesuatu dari keperluan duniawi ini dan kita menganggapnya sebagai tugas kita supaya kekal mentaatinya.

Disini Allah s.w.t. memberikan jaminan Nya unutk kebahgiaan abadi sesudah mati kerana bersembahyang lima kali sehari semalam yang tidak mengambil masa lama mana pun. Kalau dengan ini [un kita tidak mahu menerima peluang ini maka diri kita sendirilah yang seharusnya dipersalahkan bagi menerima siksa yang akan menunggu kita.

IKHLAS – BERSIH HATI DARI SEGALA TUJUAN SELAIN DARI KERIDHOAAN ALLAH

Nabi s.a.w. telah bersabda: "Yang sangat aku takuti atas kamu adalah syirik kecil". Sahabat bertanya: "Ya Rasulullah apakah syirik kecil itu." Jawab baginda: "Riya'. Pada hari pembalasan kelak Allah berkata kepada mereka; pergi lah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka di dunia, lihatlah disana kalau-kalau kamu mendapat kebaikkan dari mereka."

Riya' adalah beramal untuk dilihat orang, dipuji. Abu Lais berkata: Dikatakan kepada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika didunia secara tipuan, maka dibalas demikian.

Allah membalas tipuan mereka itu dengan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu. Kerana mereka dahulu tidak beramal untuk Allah, tiap amal yang tidak dikerjakan ikhlas untuk Allah tidak sampai kepadaNya.

Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w bersabda: Allah telah berfirman:

"Aku yang terkaya dari semua sekutu. Aku tidak berhajat dari segala amal yang di persekutukan kepada lain dari Ku, maka aku lepas bebas dari amal itu."

Hadis ini sebagai dalil bahawa Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas melulu kepadaNya. Maka jika tidak ikhlas tidak diterima dan tidak ada pahalanya bahkan tempatnya tetap dalam neraka jahannam.

Tersebuat dalam surah al-Isyrak:

Sesiapa yang ingin kan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia dan bagi sesiapa yang kami kehendakki kebinasaan nya, kemudian kami masukkan dia kedalam neraka jahanam sebagai seorang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan sesiapa yang inginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh dan ikhlas dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpji.

Dari ayat ini nyatalah bahawa yang beramal kerana Allah maka akan diterima sedangkan yang beramal tidak kerana Allah taidak akan diterima dan hanya mendapat laelah dan susah semata-mata.

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w bersabda:

Ada kalanya orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, dan ada kalanya orang yang bangun malam tidak mendapar apa-apa dari ibadatnya kecuali mengantuk, yakni tidak mendapat pahala dari amalnya.

Orang yang beramal dengan Riya' dan Sumaah itu bagaikan seorang yang keluar kepasar dengan mengisi dompetnya dengan batu, semua orang berasa kagum dan berkata: alangkah penuhnya dompet wang orang itu. Tetapi sama sekali tidak berguna bagi orang itu kerana tidak dapat dibelanjakan wang itu, hanya semata-mata mendapat pujian orang. Demikina jugalah orang yang beramal denga Riya' dan Sumaah tidak tidak ada pahalanya di akhirat sebagaimana firman Allah dalam surah al-Furqan ayat 23:

Dan kami periksa semua amal perbuatan mereka lalu kami jadikan debu yang berhamburan.

Seorang datang kepada Nabi s.a.w dan berkata: "Ya Rasulullah aku bersedekah dengan mengharap keridhoaan dari Allah dan ingin juga disebut kebaikkan aku", maka turunlah ayat 111 surah al-Kahfi:

Maka sesiapa yang berharap akan bertemu tuhannya, maka hendaklah berbuat amal yang baik dan janganlah mempersekutukan Allah dalam semua ibadatnya.

Sesiapa yang takut tetapi tidak berhati-hati maka tidak berguna takut itu. Seperti berkata: Aku takut siksa Allah tetapi tidak hati-hati dari dosa, maka tidak berguna takutnya itu.

Sesiapa yang berharap tetapi tidak beramal maka sia-sia harapnya itu. Sesiapa yang niat tapi tidak dilaksanakan, tiak berguna niatnya itu. Sesiapa yang berdoa tanpa usaha, maka sia-sia doanya itu. Sesiapa yang ishtigfar tanpa menyesal, maka tidak berguna ish tigfarnya itu. Sesiapa yang beramal tanpa ikhlas makan sia-sia amalnya itu.

Akan keluar pada akhir zaman satu kaum yangmencari agama dengan menjual agama, memakai pakaian bulu, lidah mereka lebih manis dari madu, sedangkan hati mereka bagaikan serigala.

Abdullah alMubarak meriwayatkan dari AbuBakar bin Maryam dari Dhomirah dari Abi Habib; Rasulullah s.a.w bersabda:

Ada kalanya malaikat membawa amal seorang hamba dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai ke hazrat Allah, lalu Allah berfirman kepada mereka: Kamu hanya mencatat amal hamba Ku sedangkan Aku mengawasi isi dan niat hatinya, hamba Ku ini tidak ikhlas kepada Ku dalam amalnya maka campakkanlah ia kedalam sijjin.
Dan ada kalanya membawa naik amal hamba yang meraka anggap sedikit dan kecil sehingga sampai kepada Allah, maka Allah berfirman kepada Malaikat: Kamu hanya mencatat amal hamba Ku sedangkan Aku mengawasi isi dan niat hatinya, orang iniamat khlas dalam amal perbuatannya kepada Ku, catatlah amalnya dalam illiyin.

Amal yang sedikit tapi Ikhlas lebih baik dari amal yang banyak tapi tidak ikhlas.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila hari Khiamat maka Allah akan menghukum diantara para makhluk dan semua umat bertekuk lutut.
Yang pertama akan dipanggil ialah orang yang pandai alQur'an, orang yang mati fisabilillah dan orang kaya.

Maka Allah bertanya kepada orang yang pandai alQur'an: Tidak kah Aku telah mengajarkan kepada mu atas apa yang Aku turunkan kepada utusanku.
Jawab orang itu: Benar Tuhan ku.
Firman Allah: Lalu apakah yang telah kamu lakukan atas apa yang kamu ketahui itu.
Jawabnya: Aku telah mempelajarinya di waktu malam dan mengamalkannya di waktu siang.
Firman Allah: Dusta kau.
Malaikat juga berkata: Dusta kau, sebenarnya engkau hanya ingin di gelar qari dan ahli dalam alQur'an, dan sudah disebut sedemikian itu.

Lalu dipanggil orang kaya dan ditanya: Apa yang engkau telah perbuatkan terhadap harta yang telah Aku kurniakan itu?
Jawabnya: Aku telah mengunakannya untuk membantu sanak saudara dan bersedekah.
Firman Allah: Dusta kau
Para Malaikat juga berkata: Dusta kau, kau berbuat begitu hanya ingin disebut sebagai dermawan, dan sudah terkenal demikina itu.

Lalu dihadapkan orang yang mati syahid berjihad fisabilillah, ditanya: Kenapa kamu terbunuh?
Jawabnya: Aku telah berperang untuk menegakkan agama Mu sehingga aku terbunuh.
Allah berfirman: Dusta engkau.
Malaikat juga berkata: Dusta engkau, engkau hanya ingin disebut pahlawan yang gagah berani dan sudah disebut demikian itu.

Kemudian Nabi s.a.w memukul paha ku sambil bersabda: HaiAbu Hurairah, ketiga-tiga orang itu lah yang pertama di bakar didalam api neraka pada hari khiamat.

Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan amal kebaikkannya sebagaimana menyembunyikan kejahatannya. Puncak IKHLAS adalah tidak ingin kepada pujian orang.

Zunnun alMishri ketika ditanya: Bilakah orang diketahui bahawa ia masuk dalam pilihan Allah? Jawabnya: Jika telah meninggalkan isytirehat, dapat memberi apa yang ada, tidak inginkan kedudukkan dan didak mengharapkan pujian dan cacian orang (yakni dipuji tidak merasa bangga dan dicela tidak merasa gundah).

Kelebihan Majlis Zikirulallah

Zikir 12

Hazrat Abu Darda r.a. meriwayatkan bahawa baginda Rasulallah s.a.w bersabda:

Allah s.a.w akan membangkitkan pada hari kiamat setengah-setengah kaum yang mukanya cemerlang, menyilaukan mata. Mereka berada di membar-membar mutiara. Orang ramai akan mencemburui dan iri hati dengan mereka sedangkan mereka itu bukan Nabi dan bukan pula Syahid. Maka seorang berkata: “Ya Rasulallah s.a.w terangkanlah kepada kami tanda-tanda mereka supaya dapat kami mengenali mereka itu” Sebagai menjawab Rasulallah s.a.w bersabda: “Mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga dan kampong yang berlainan yang datang berkumpul di suatu tempat lalu mencintai Allah dengan berzikir kepada Nya.

Dalam Hadis yang lain ada disebutkan bahawa adalah kamar-kamar yang teristimewa sekali di dalam syurga yang di bina dengan mutiara yang tiang-tiang nya dari batu Zabarjad (Zamrud). Pintu-pintunya terbuka di setiap penjuru. Kamar ini bergemerlapan, menyilau mata seperti bintang yang bersinar terang benderang, yang ditempatkan didalam kamar-kamar ini ialah orang-orang yang berkasih sayang antara satu dengan lain kerana Allah, yang berkumpul disuatu tempat kerana Allah dan yang bertemu antara suatu dengan yang lain kerana Allah jua.

Dewasa ini terdapat berbagai tuduhan yang dilemparkan terhadap orang yang menghaziri majlis zikir dan mencebir-cebirkan mereka yang sentiasa menyebut nama Allah. Pada hari akhirat nanti hakikat sebenar akan nyata apabila nanti golongan manakah yang berada di kamar mutiara, dalam mahligai permata dan kerugian pada golongan manakah yang selalu mencebir-cebir dan menuduh.

Dalam sebuah Hadis ada diberitakan bahawa jika sesaorang menyebut nama Allah (zikirrulallah) di sesuatu tempat maka tempat itu akan bercahaya terang benderang menyilaukan mata penghuni-penghuni langit seperti bitang yang bersinar cemerlang menyilaukan mata penduduk bumi.

Didalam Hadis yang lain ada disebutkan bahawa, sakinah yang khas diturunkan kepada majlis zikir dan ahli-ahli zikir dan dilingkungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah dan Allah s.a.w. menyebutnya diatas Arash.

Seorang sahabat yang bernama Razin r.a. memberitakan bahawa baginda Rasulallah s.a.w. bersabda:

“Aku khabarkan kepada kamu akan sumber kekuatan agama yang akan membahagiakan kamu didunia dan diakhirat, iaitu majlis-majlis zikir. Maka hendaklah kamu menghazirinya dan apabila kamu seorang diri hendaklah kamu berzikir sebanyak yang kamu dapat”

Hazrat Abu Hurairah r.a. berkata:

“Jika nama Allah disebutkan di sesabuah rumah maka cahaya rumah yang terang benderang itu menyilaukan pandangan penghuni-penghuni langit seperti bintang yang cahayanya menyilaukan penglihatan penduduk-penduduk bumi.”

Fazilat dan kelebihan zikir ini telah pun diterangkan didalam beberapa Hadis dengan berbagai-bagai uslub. Didalam sebuah Hadis ada diterangkan bahawa seafdhal-afdhal ribat ialah sembahyang dan majlis-majlis zikir. Erti ribat adalah menjaga sempadan sebuah negara Islam agar orang-orang kafir tidak dapat menyerang melalui sempadan itu.

 

zikr.jpg

Benteng Laa Ilaha Illallah

Ali r.a. memberitakan bahawa bahinda Rasulullah s.a.w meriwayatkan dari malaikat Jibril, ia berkata bahawa Allah s.w.t. terlah berfirman:

Sesungguhnya Aku lah ALLAH. Tiada tuhan melainkan Aku. Barang siapa yang datang kepada Ku sambil ia bersaksi terhadap Laa Ilaha Illallah dengan serba ikhlas nescaya ia memasukki benteng ku. Dan barangsiapa yang telah memasukki benteng Ku nescaya ia akan terselamat dari azab Ku.

Hadis: Solat menghapuskan dosa

Abi MuslimAt-tighlibi r.a. meriwayatkan:
"Sekali aku pergi menemui Abu Umamah (r.a) tatkala beliau berada di dalam masjid. Daku bertanya pada beliau sekiranya beliau benar-benar mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda bahawa apabila sesaorang mengambil wudhu' dengan sempurna lalu menunaikan solat fardhunya, Allah s.w.t. mengampun segala dosanya yang telah dilakukan pada hari itu oleh kakinya yang bergerak kearah melakukan maksiat, oleh tangannya yang berbuat maksiat, oleh telinga yang mendengar berita-berita maksiat. Jawabnya, "Demi Allah, daku mendengar perkataan-perkataan ini dari Rasulullah s.a.w berkali-kali."

English Translation:

Abu Muslim narrates: "I went to see Abu Umamah r.a while he was in masjid. I ask him if he had really heard the Holly Prophet s.a.w saying "When a person performs wudhu' with right performance and then says his Farsh Salaat, Allah forgives him all the sins committed that day by his feet in going towards evil, by his hands in doing evil,by his ears in listining to evil, by his eyes in looking at evil and by his heart in thinking of evil."
He replied, "By Allah, I have heard these words from the Holy Prophet s.a.w again and again."

Hadis berkenaan zikirullah

Diriwayatkan bahawa seorang sahabat r.a. berkata:
"Ya Rasulallah s.a.w hukum-hukum syariah telah banyak bagi ku, tunjukkan lah bagi ku sesuatu sebagai pegangan bagi ku".

Baginda s.a.w bersabda:
"Hendaklah lidah mu sentiasa basah dengan zikirullah."

English translation:

A Sahabi once said, "O Rasulallah (s.a.w), I know that the commandments of Shariat are many, but of these tell me the one that I may practise assiduously throughout my life".
The Prophet (s.a.w) replied, "Keep your tounge always moist (i.e busy) with the 'zikr' of Allah."


Di dalam satu Hadis ada disebut Hazrat Muaz r.a. berkata bahawa pembicaraan yang terakhir sekali yang berlaku diantara baginda s.a.w. dengan aku ialah seperti berikut:
"Semasa aku berpisah dengan Rasulallah s.a.w. dan kau bertanya amalan manakah yang amat dicintai oleh tuhan?Sebagai menjawab, baginda s.a.w. bersabda:
"Basahilah lidahmu dengan zikirullah ketika kamu tinggalkan dunia."

Didalam satu Hadis dilapurkan bahawa baginda s.a.w. ada bersabda:
"Barang siapa yang didapati padanya empat perkara, nescaya ia akan memperolehi  segala kebaikkan di dunia dan di akhirat.
Pertama, lidah yang sentiasa dibasahi dengan berzikir.
Kedua, Hati yang sentiasa sibuk dengan bersyukur.
Ketiga, Anguta-angguta tubuh yang sentiasa menahan segala penderitaan.
Keempat, isteri yang tidak mengkhianati maruahnya dan harta benda suaminya."

Abu Darda r.a. berkata bahawa orang-orang yang lidahnya yang sentiasa sibuk dengan zikirullah, maka mereka akan masuk syurga sambil tersenyum.

Hadis Qudsi – Kelebihan Zikir

Abu Hurairah r.a. memberitahu bahawa Rasulallah s.a.w pernah bersabda, Allah s.w.t. berfirman:

"Sesungguhnya aku adalah sebagaimana yang disangkakan oleh hamba ku, adalah Aku bersamanya apabila dia mengingati Aku. Jika dia mengingati Aku dalam hatinya, maka Aku mengingati dia di dalam hati Aku, dan jika dia mengingati aku dalam jamaah maka aku mengingati dia dalam jamaah yang lebih baik (iaitu dalam jamaah para malaikat yang maksum dan suci dari segala dosa). "

"Apabila hamba Ku mendekati Ku sejengkal, maka aku dekati dia sehasta. Apabila dia mendekat aku sehasta, maka aku dekati dia sedepa. Dan apabila dia datang kepada ku berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari."

English translation:

Hazrat Abu Hurairah (Radhiaallaho anho) narrated that Rasulullah s.a.w has said, "AlmightyAllah says, 'I treat my slave (man) according to this expectations from Me, and I am with him when he remember me. If he remembers Me in his heart, I remember him in My heart; if he remembers me in a gathering, I remembers him in a better and nobler gathering (i.e of angels). If he come closer to Me by one span, I go toward him an arm's length, and if walk toward Me, I run unto him."